Tuổi Chịu Trách Nhiệm Hình Sự

Độ tuổi chịu nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự (Hình từ internet)

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Độ tuổi phụ trách hình sự được pháp luật tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm ngoái như sau:

– Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải phụ trách hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có pháp luật khác.

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải phụ trách hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng quan trọng nghiêm trọng pháp luật tại một trong những điều sau:

+ Tội giết người (Điều 123)

+ Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134)

+ Tội hiếp dâm (Điều 141)

+ Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142)

+ Tội cưỡng dâm (Điều 143)

+ Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144)

+ Tội mua và bán người (Điều 150)

+ Tội mua và bán người dưới 16 tuổi (Điều 151)

+ Tội cướp gia tài (Điều 168)

+ Tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài (Điều 169)

+ Tội cưỡng đoạt gia tài (Điều 170)

+ Tội cướp giật gia tài (Điều 171)

+ Tội trộm cắp tài sản (Điều 173)

+ Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178)

+ Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248)

+ Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249)

+ Tội luân chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250)

+ Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251)

+ Tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252)

+ Tội tổ chức triển khai đua xe trái phép (Điều 265)

+ Tội đua xe trái phép (Điều 266)

+ Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động giải trí giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại đi lại đi lại đi lại điện tử (Điều 286)

+ Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287)

+ Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (Điều 289)

+ Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290)

+ Tội khủng bố (Điều 299)

+ Tội tàn phá công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh vương quốc (Điều 303)

+ Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự chiến lược (Điều 304)

– Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy khốn cho xã hội rất rộng mà mức tốt nhất của khung hình phạt do Bộ luật này lao lý so với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

– Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức tốt nhất của khung hình phạt do Bộ luật này pháp luật so với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự pháp luật mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không xẩy ra truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được pháp luật như sau:

+ 05 năm so với tội phạm ít nghiêm trọng;

+ 10 năm so với tội phạm nghiêm trọng;

+ 15 năm so với tội phạm rất nghiêm trọng;

+ 20 năm so với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được xem từ thời điểm ngày tội phạm được thực hiện.

Nếu trong thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự mà người phạm tội lại thực thi hành vi phạm tội mới mà Bộ luật Hình sự pháp luật mức tốt nhất của khung hình phạt so với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại Tính từ lúc ngày triển khai hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự mà người phạm tội cố ý trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ lúc người đó ra đầu thú hoặc bị tóm gọn giữ.

Xem thêm: Tuổi 17
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *